แจ้งชำระเงิน

เพื่อให้สินค้าถึงท่านอย่างถูกต้อง ขออนุญาตแจ้งข้อมูลดังนี้ค่ะ...

  • - บริษัทจะตรวจสอบยอดช่วงเวลา 09.30 น. และ 13.00 น. จันทร์-ศุกร์
  • - และ 09.30 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์
  • - งดแจ้งชำระเงินหลายๆครั้ง หรือ หลายๆช่องทาง เนื่องจากทำให้พนักงานตรวจสอบล่าช้า
  • - หลังจากแจ้งชำระเงินแล้วแล้ว รหัส EMS บริษัทจะส่งอีเมล์แจ้งช่วง 16.30 น. ของวันที่ส่งค่ะ สำหรับสมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบได้เลยค่ะ