การจัดส่ง

ค่าจัดส่งสินค้า 

สินค้าทุกชิ้นจัดส่งโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

                   ลงทะเบียน 30 บาท

                   EMS 50 บาท  

                   สั่งซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป จัดส่ง EMS ฟรี

จัดส่งสินค้าวันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

                  เมื่อแจ้งชำระเงินแล้ว ทางร้านจะจัดส่งให้วันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งชำระเงินแล้ว

                  ไปรษณีย์ลงทะเบียน (R) ได้รับภายใน 2-7 วันทำการ หลังจากวันจัดส่ง

                  ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้รับภายใน 2-3 วันทำการ หลังจากวันจัดส่ง

การแจ้งเลขที่พัสดุ

                   ทางร้านจะบริการส่งให้ลูกค้าทาง E-mail ค่ะ